ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ
 •     สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและประสานราชการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1413 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    05/07/2555
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294