ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนีิ้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-1589
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    12/07/2555
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294