ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด วางท่อระบายน้ำ คสล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-6600
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2555
 • หมดเขต    09/07/2555
 • อ่าน   390
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294