ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ ที่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2555
 • หมดเขต    09/07/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294