ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา้จ้างเหมาก่อสร้างลานแอโรบิคและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคา้จ้างเหมาก่อสร้างลานแอโรบิคและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2080
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2555
 • หมดเขต    18/07/2555
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294