ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2555
 • หมดเขต    23/07/2555
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294