ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 49 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 49 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ พัสดุ การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสันกำแพง ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    18/07/2555
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294