ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 •     โรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5358-4774
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดสันป่าสัก อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/07/2555
 • หมดเขต    16/07/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294