ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสุด กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   07/07/2550
 • หมดเขต    16/07/2550
 • อ่าน   735
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294