ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกรถยนต์ ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกรถยนต์ ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-7872 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    26/07/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294