ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
 •     มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน ณ วัทยาเขต แม่สา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    24/07/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294