ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการนักศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงามหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    09/07/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294