ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 33 รายการ
 •     ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 33 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที้่ 0-5301-6803
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    20/07/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294