ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบเครื่องทำอากาศแห้งพร้อมติดตั้ง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อระบบเครื่องทำอากาศแห้งพร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2555
 • หมดเขต    16/07/2555
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294