ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3611 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    26/07/2555
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294