ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-6516
  • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
  • วันที่ประกาศ   20/07/2555
  • หมดเขต    20/07/2555
  • อ่าน   390
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294