ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผนที่ โครงการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลางชั้น 2 เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แผนที่ โครงการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ืที่ 0-5311-2725
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลางชั้น 2 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    26/07/2555
 • อ่าน   406
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294