ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงอาหารและโรงครัว จำนวน 1 แห่ง
 •     สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงอาหารและโรงครัว จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1158
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    31/07/2555
 • อ่าน   407
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294