ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2725
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    23/07/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294