ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงบ้านทรายมูล
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงบ้านทรายมูล หมู่ 5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    23/07/2555
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294