ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตื่นบ้านดอย
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตื่นบ้านดอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ัีบัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2555
 • หมดเขต    23/07/2555
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294