ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจำนวน 6 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    01/07/2555
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294