ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2554 จำนวน 167 รายการ โดยวิธีัยื่นใบเสนอราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2555
 • หมดเขต    07/07/2555
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294