ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2551 หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5377-6000 ต่อ 1109 หรือ www.cru.in.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    21/01/2551
 • อ่าน   638
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294