ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
 •     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง และรถขนพืชผลการเกษตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    17/01/2551
 • อ่าน   682
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294