ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 11 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5350-6077
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/07/2555
 • หมดเขต    07/08/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294