ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4810
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2555
 • หมดเขต    07/08/2555
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294