ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ
 •     กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 46,000 ซอง , ซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 50,500 ซอง , ซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 38,000 ซอง และ พ.ด.7 จำนวน 18,600 ซอง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    16/01/2551
 • อ่าน   605
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294