ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบวกค้าง
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบวกค้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/07/2555
 • หมดเขต    10/08/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294