ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 222 รายการ ในวันที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป (ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.) ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติตด่อขอรับรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายช่วยอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    28/01/2551
 • อ่าน   663
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294