ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    25/01/2551
 • อ่าน   664
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294