ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ
 •     ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ ดังนี้ สะเดาน้ำ 836 ลิตร , สะเดาบด 4,180 กก. , สะเดาอัดเม็ด 4,180 กก. , เชื้อ BT 418 ลิตร และเชื้อ BS 418 ลิตร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    21/01/2551
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294