ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ
 •     โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์วิชางานยนต์ จำนวน 1 ชุด (6 รายการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานธุรการ โรงเรียนไชยปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    01/02/2551
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294