ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาเปิด รูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านดง ซอย 3 และหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งดินแดง (ซอย 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    25/01/2551
 • อ่าน   570
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294