ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ดาต้าเซนเตอร์
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา ดาต้าเซนเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2555
 • หมดเขต    14/08/2555
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294