ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง และวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2555
 • หมดเขต    15/08/2555
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294