ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายยา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยา จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    21/08/2555
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294