ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 , บ้านเด่นเวียงชัย หมู่ที่ 13 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    21/08/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294