ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ)
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำหน่ายครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 16 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาต้องลงทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    20/08/2555
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294