ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 หรือ www.science.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    06/02/2551
 • อ่าน   625
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294