ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ขนาด 4 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2555
 • หมดเขต    17/08/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294