ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ดังนี้ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด 70 แกรม เอ 4 จำนวน 1,000 ห่อ , และขนาด 80 แกรม เอ 4 จำนวน 1,000 ห่อ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    29/01/2551
 • อ่าน   614
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294