ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2347 ต่อ 212
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2555
 • หมดเขต    21/08/2555
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294