ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
 •     ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมย่อย เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการผลิตกล้าไม้ผล ผักพื้นบ้านและสมุนไพร จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/01/2551
 • หมดเขต    25/01/2551
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294