ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2555
 • หมดเขต    22/08/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294