ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 19 รา่ยการ
 •     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 19 รา่ยการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-1157
 • หน่วยงาน    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2555
 • หมดเขต    29/08/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294