ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จำนวน 4 โครงการ และสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2550
 • หมดเขต    19/07/2550
 • อ่าน   658
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294