ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานัพสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึุงวันที่ 10 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 311
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    10/09/2555
 • อ่าน   391
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294