ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ
 •     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจ.เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจ.เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1318
 • หน่วยงาน    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ภายในสถานีพัฒนาที่ดินจ.เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    06/09/2555
 • อ่าน   369
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294