ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างปรับปรุงหลังดาดฟ้า(เปลียนระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าใหม่)
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ งานจ้างปรับปรุงหลังดาดฟ้า(เปลียนระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าใหม่) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ับัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2555
 • หมดเขต    06/09/2555
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294